{$faq["resposta_pregunta"]}"; } $contingut.=mostrar_preguntes($link); ?>